?

Log in

Do you know why is the moon sad?

Because he loved someone.

Name:
Dev
Birthdate:
27 December 1988
Location:
Schools:


Which Hogwarts house will you be sorted into?Click to view my Personality Profile page


information;
"Ember így csak egyszer szól életében emberhez, hogy azután örökre hallgasson, amint a hattyúról mondják, hogy érdes hangja egyetlenegyszer nemesedik énekké: halála előtt. S én borzongva és fájdalmasan fogadtam ezt a hangot, amint forrón előtört, amint izzón belém hatolt, ahogy az asszony fogadja magába a férfit..."

ME@Facebook ME@TegakiE ME@dA ME@Twitter link profile credit
free hit counter

hit counter

Statistics